Kategorie
Aktualności

pytania i odpowiedzi

Pytanie 1 „Gdzie znajdę dokumenty zgłoszeniowe do programu”
Odp: Regulamin naboru oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.fotowoltaika.pszczyna.pl w zakładce „do pobrania”

Pytanie 2 „jakie dokumenty musze złożyć w naborze?”
Odp. W okresie naboru należy złożyć deklarację udziału w projekcie (zał nr 2), ankietę OZE (zał nr 3) oraz oświadczenie o niewykorzystywaniu instalacji na działalność gospodarczą (zał nr 4).  Dodatkowo, w przypadku osób, które nie posiadają w dniu składania dokumentów projektu koncepcyjno – technicznego instalacji, należy dołączyć oświadczenie o dostarczeniu projektu do 31.12.2021r (zał nr 7). 

Pytanie 3 „Czy mogę się ubiegać o dotację w sytuacji gdy dom jest w budowie?”
Odp. Osoby, które rozpoczęły budowę domu mogą wziąć udział w projekcie, pod warunkiem, że budynek zostanie zasiedlony do 30.06.2022 i złożą w okresie naboru stosowne oświadczenie (zał nr 5).

Pytanie 4 „Czy wymiana dachu jest kosztem kwalifikowanym w projekcie”

Odp. Koszty kwalifikowane w projekcie dotyczą wyłącznie kosztów bezpośrednio związanych z instalacją fotowoltaiczną, tj,. koszt paneli i urządzeń oraz robocizny. Osoby, które mają dach pokryty azbestem, mogą brać udział w projekcie pod warunkiem, że zobowiążą się do wymiany dachu na własny koszt do dnia 30.06.2022r i złożą w okresie naboru stosowne oświadczenie  (zał nr 6)

Pytanie 5 „Czy kwalifikowane do otrzymania dotacji są instalacje już wykonane?”

Odp. Instalacje już wykonane nie mogą być sfinansowane w ramach przedmiotowego projektu. Kwalifikowane będą instalacje fotowoltaiczne planowane do wykonania. Mieszkaniec, który podpisze umowę z Gminą Pszczyna o dofinansowanie, będzie mógł realizować inwestycje po tym terminie”

Pytanie 6 „Czy można skorzystać z dofinansowania w ramach programu Słoneczna Gmina Pszczyna i dotacji „Mój prąd”?

Odp. Nie można łączyć tych dwóch źródeł dofinansowania w przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 7 „Czy muszę na etapie składania wniosku dołączyć projekt koncepcyjno – techniczny instalacji?

Odp. Na etapie naboru projekt koncepcyjno – techniczny nie jest wymagany. W tym przypadku należy dołączyć oświadczenie o dostarczeniu dokumentu do 31.12.2021r (zał nr 7).