Kategorie
Aktualności

Komunikat w sprawie naboru w ramach projektu „Słoneczna Gmina Pszczyna- etap I”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków w okresie 23.07 – 21.08.2021r, w ramach projektu  „Słoneczna Gmina Pszczyna- Etap I” zostało złożonych 342 wnioski. Obecnie trwa weryfikacja formalna dokumentów zgłoszeniowych oraz ewentualne uzupełnienia. W najbliższych dniach będą przygotowywane umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Pszczyna a mieszkańcami. Planowane podpisywanie umów to połowa września br.  O konkretnej dacie i miejscu podpisywania umów wnioskodawcy będą powiadamiani indywidualnie. Jednocześnie przypominamy, że mieszkańcy po zawarciu umowy z Gminą będą mogli realizować inwestycje, w tym zobowiązani są przeprowadzić rozeznanie rynkowe wykonawcy wg załącznika nr 9 do regulaminu (w zał.), a następnie zawrzeć umowę z wykonawcą instalacji.

Dodatkowo informujemy, że wobec nie wykorzystania limitu przewidzianej liczby dotacji w ramach programu (400) planujemy dodatkowy nabór. O jego terminie zostaną państwo powiadomieni na stronach urzędu Gminy Pszczyna oraz pod adresem: https://fotowoltaika.pszczyna.pl/

Projekt „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.