Kategorie
Aktualności

Komunikat dot. podpisywania umów w ramach projektu „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I”

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Słoneczna Gmina Pszczyna – ETAP I, Grantobiorca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec gminy Pszczyna z tytułu należności podatkowych i opłat (na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji Inwestycji i rozliczenia Projektu).

Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu.


Umowy o powierzenie grantu będą podpisywane przez Grantodawcę po pozytywnej weryfikacji Grantobiorcy.

Podpisane umowy przez Grantodawcę będą sukcesywnie przekazywane Grantobiorom przez Operatora Revital-Invest sp. z o.o. po uprzednim telefonicznym bądź pisemnym (drogą e-mail) zawiadomieniu.

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy z Wykonawcą instalacji fotowoltaicznej możliwe jest dopiero po podpisaniu umowy przez Gminę Pszczyna.