Kategorie
Aktualności

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU „SŁONECZNA GMINA PSZCZYNA – ETAP I”

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU w ramach projektu  „Słoneczna Gmina Pszczyna- Etap I”

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pszczyny z dnia 28.10.2021r, nabór uzupełniający w ramach projektu „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I” będzie prowadzony w terminie: od 29.10.2021r. od godz. 7:00 do dnia 27.11.2021r. do godz. 23:59.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać:

a)           w formie elektronicznej (podpisane skany lub dokumenty podpisane elektronicznie) na adres mailowy: biuro@revitalinvest.pl

b)           w formie stacjonarnej  – Pszczyna, ul. Kopernika 3 (Koszary Ułańskie, lokal nr 5) – wyłącznie w dniach i godzinach  dyżurowania Operatora Programu (soboty).

Dokumenty zgłoszeniowe do programu (dostępne na stronie: https://fotowoltaika.pszczyna.pl/ – w zakładce „do pobrania”):

a.           Deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

b.           Ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

c.            Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej nie starszej niż 3 miesiące, akt własności, umowa).

d.           Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.

e.           Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu.

f.            Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany pokrycia dachu wykonanego z eternitu (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu.

g.           Oświadczenie dotyczące deklaracji dostarczenia projektu koncepcyjno – technicznego do dnia 31.12.2021r. (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu

Projekt „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.