Kategorie
Aktualności

Komunikat dot. projektu „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że aktualnie weryfikowane są wnioski złożone w naborze uzupełniającym. Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków i wdrożenie oceny merytorycznej zgodnie z regulaminem, planowana data  wyników naboru uzupełniającego to połowa stycznia 2022r. Jednocześnie informujemy, że procedowana jest zmiana regulaminu naboru w zakresie obowiązku dostarczenia projektu koncepcyjno – technicznego do dnia 31.12.2021r. (załącznik nr 7). Termin ten będzie przesunięty do dnia 30.06.2022r. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, mieszkaniec nie może podpisać umowy z wykonawcą instalacji przed podpisaniem umowy o grant z Gminą Pszczyna, natomiast może w tym czasie dokonać rozeznania rynkowego (zgromadzić 3 oferty zgodnie z załącznikiem nr 9 do regulaminu).

Dodatkowo informujemy, że w ramach I naboru rozpoczęły się  w grudniu br. odbiory instalacji przez operatora programu (inspektorów nadzoru). Osoby, które mają wykonaną i gotową do odbioru  instalację proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres Operatora programu, tj. biuro@revitalinvest.pl.  

Ze względu na konieczność  skompletowania dokumentacji projektowej dla wszystkich grantobiorców I naboru, planowana refundacja nastąpi w roku 2022r.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które sfinansowały w roku 2021 instalację fotowoltaiczną są uprawnione w ramach ulgi termomodernizacyjnej  do odliczenia od podatku całości poniesionych wydatków (refundacja będzie stanowiła przychód w 2022 roku).