Kategorie
Aktualności

Nabór uzupełniający-informacja

W związku z trwającym naborem uzupełniającym do programu Słoneczna Gmina Pszczyna – Etap I, mieszkańcy składający deklarację udziału w naborze uzupełniającym powinni złożyć oświadczenie dotyczące kryterium merytorycznego określonego w Uchwale Nr  XXXV/436/21 z dnia 24 czerwca 2021r. rozdział 4 § 12 punkt 4.

Urząd Miejski w Pszczynie przedłuża termin na złożenie ww. oświadczenia, do dnia 12.01.2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/Sloneczna-Gmina-Pszczyna-W-naborze-uzupelniajacym-konieczne-oswiadczenie/idn:2688