Kategorie
Aktualności

Informacja o wynikach naboru uzupełniającego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego wniosków w okresie 29.10 – 27.11.2021r, w ramach projektu  „Słoneczna Gmina Pszczyna- Etap I publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową.

Ze względu na ochronę danych osobowych lista zawiera jedynie numery ewidencyjne wniosków i ich status. Dodatkowo Operator Programu będzie kontaktował się bezpośrednio i informował Państwa o wynikach.

Osoby, które zakwalifikowały się do programu (status „pozytywny”) proszone są o pobranie ze strony internetowej wzór umowy w pdf.

Umowę należy wydrukować w 3 egzemplarzach, wypełnić dane (bez wpisywania dat i nr umowy) i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Z uwagi na kolejną falę koronawirusa, przed wejściem do budynku urzędu w godzinach pracy znajduje się specjalna skrzynka, do której można wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie proszeni są o zapakowanie w kopertę, opisaną „Słoneczna Gmina Pszczyna – RoFE”, 3 uzupełnionych i podpisanych przez siebie umów wraz z oświadczeniem, i pozostawienie jej w ww. skrzynce.

Potwierdzenie dostarczenia umów będzie można uzyskać telefonicznie z pracownikiem Referatu Rozwoju i Funduszy Europejskich nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym dzwoniąc pod numer 32 449 39 48.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do ww. instrukcji.

Jednocześnie przypominamy, że mieszkańcy dopiero po zawarciu umowy z Gminą będą mogli realizować inwestycje, w tym zobowiązani są przeprowadzić rozeznanie rynkowe wykonawcy wg załącznika nr 9 do regulaminu, a następnie zawrzeć umowę z wykonawcą instalacji.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Słoneczna Gmina Pszczyna – ETAP I, Grantobiorca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec gminy Pszczyna z tytułu należności podatkowych i opłat (na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji Inwestycji i rozliczenia Projektu). Informacji o ewentualnych zaległościach można się dowiedzieć w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie (tel. 32 449 39 07 lub 08)

Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu.

Umowy o powierzenie grantu będą podpisywane przez Grantodawcę po pozytywnej weryfikacji Grantobiorcy. W załączeniu wzór umowy do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z operatorem programu firmą Revital Invest Sp. z o.o., tel. : 600310766, 698548097
E-mail: biuro@revitalinvest.pl